Återvinn El-Björnprodukter

Återvinn El-Björns produkter

Vi som företag ägnar miljöfrågorna stort intresse och försöker, vid tillverkning, välja material med så liten negativ miljöpåverkan som tekniken idag tillåter.

Från 1 juli 2001 gäller nya lagar som kräver att alla uttjänta el-produkter återvinns.

Lagen förbjuder uttryckligen att el-produkter deponeras eller förbränns utan föregående behandling. För att din avfuktare eller BOJ-lampa skall få ett rätt slutligt omhändertagande är vi på El-Björn AB anslutna till elretur. Detta faktureras dig som en avgift och är kostnader för slutligt omhändertagande av din nyinköpta produkt.

Avveckling av produkten

Ur miljösynpunkt är det i allas vårt intresse att din avfuktare eller BOJ-lampa slutligt omhändertas på ett riktigt sätt. Därför ser El-Kretsen till att ingående komponenter som exempelvis köldmedia, oljor, kompressorer och elektriska komponenter omhändertas på, ett för miljön, rätt sätt.

Hur gör du?

Hushåll/privatpersoner:
kan utan kostnad lämna produkten till kommunens återvinningscentral

Företag, organisationer, offentlig sektor:
för dessa finns en mottagningsplats i varje kommun. Ring din kommun eller se vilken plats som gäller för din kommun på
www.el-kretsen.se hur och var hushåll och verksamheter kan lämna in elavfall.

Där kan du lämna en gammal mot en nyinköpt, utan kostnad mot uppvisande av kvitto från nyinköp. Lämnar du fler än du köpt in får du betala en avgift för de övriga.

Produkten behöver inte vara av samma märke, men skall ha samma funktion.

Verksamheter som vill bli av med flera maskiner, skall först kontakta El-Kretsen (tel: 08-545 212 90) för att få veta var man kan ta emot större mängder. Sker transport direkt till en förbehandlare (demontering) krävs ett Transportdokument (finns på www.el-kretsen.se)

Vid eventuella frågor kontakta i första hand El-Kretsen alternativt El-Björn AB.