Registrera produkt

Välkommen att registrera din produkt för garanti här

För att erhålla El-Björns 3-åriga eller 5-åriga garanti så skall nedanstående formulär fyllas i. När det är gjort så klicka på knappen skicka, då får ni en kvittens på nedan införda uppgifter på den mailadress ni registrerat. Vid eventuella reklamationer behöver ni bifoga kopior på inköpskvittot avseende produkten och kvittensen avseende den här registreringen till El-Björn.

Garantivillkor

El-björns leveransbestämmelser

Standardavtalet NL 09 gäller för El-Björn AB:s leveranser och produkter. Enligt dessa bestämmelser ansvarar El-Björn AB för fel som visar sig inom ett år från leveransen.

För fackmän som registrerar sig i formuläret, gäller NL 09 också, dock med följande ändring. El-Björn AB ansvarar för fel som visar sig inom tre eller fem år från leveransen, gäller endast för produkter som registreras på hemsidan. I övrigt gäller NL 09:s bestämmelser.

För att få detta förlängda skydd måste Du registrera Dig inom 14 dagar från det att Du har köpt produkterna.

Undantagna denna förlängda garanti är samtliga ljuskällor.

Garantiregistrering