Värmeguiden

Värmeguiden

Den här guiden har vi tagit fram för att underlätta vid val av värmefläkt till ditt specifika behov. 

Så här gör du för att välja rätt fläkt:

1. Mät din golvyta, längd x bredd

2. Se i tabellen vilken fläkt som passar dig. Ditt resultat skall matcha tabellens.

Tänk på att dörrar och fönster samt var i landet utrymmet är beläget kan påverka resultatet.