Om torkrum

Torkrum - bästa vägen till torr tvätt

Den bästa lösningen för en tvättstuga i ett flerbostadshus är ett torkrum och att vi på El-Björn tycker om torkrumslösningar är ingen hemlighet. Torkrummet har hög kapacitet, är effektivt och det är enkelt att hänga upp kläderna. Torkprocessen är helt utan mekaniskt slitage och höga temperaturer som påverkar materialet negativt. Renhållningen är enkel och torkrummet fungerar lika bra till att torka kläder som inte är rena. Torkrummet är helt anpassningsbart efter vilken yta som finns att tillgå samt hur man prioriterar torktid och energieffektivitet.

 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SKAPA ETT EFFEKTIVT TORKRUM

1. ETT LÄMPLIGT RUM

Först och främst behöver du ett rum, en yta för ditt torkrum. Lämplig storlek är från 2-25m² med möjlighet att stänga till alla öppningar såsom dörrar och fönster. Elanslutning krävs– antigen en 230V eller 400V beroende på vilken avfuktare man väljer. Och möjlighet att leda bort vattnet från avfuktaren.

2. En torkrumsavfuktare

Avfuktaren är hjärtat i systemet och tillför värme, luftflöde och tar upp den fukt som finns i kläderna. Beroende på rummets storlek, kapacitetsbehov och önskad torktid väljer man avfuktare. A 75F är lämplig för mindre torkrum från 2m² upptill 10m². A 155F är lämplig för torkrum från 8m² och uppåt.

3. God luftcirkulation

Luftcirkulation i rummet fördelar värme och underlättar avfuktningen. Avfuktarna har inbyggda fläktar men för att optimera torkprocessen behöver man komplettera rummet med cirkulationsfläktar. Dessa styrs via avfuktaren och fördelar värmen i rummet för att skapa en jämn torkprocess. Luftflödet i rummet påskyndar också vattenutfällningen från kläderna och förkortar torktiden. El-Björn rekommenderar en cirkulationsfläkt per 5m².

4. Styrning av avfuktaren

Sker via timer eller via fuktnivån i rummet. För att starta och avsluta torkningen behövs en start/stopp funktion och den består antingen av en tidsstyrning via timer eller en fuktgivare som känner av när kläderna är torra.

5. Upphängningsanordning

För att hänga upp kläderna i rummet så behövs en linsats eller ett rörsystem. Linsatsen består av dubbla linor som skapar ett mellanrum mellan plaggen vilket underlättar luftens cirkulation och påskyndar torkningen. Rörsystemet är kopplat till avfuktaren och sprider via sina kanaler värmen ut i rummet. Rören fungerar som upphängningsanordning och rörens rundade formerna skapar både effektiva mellanrum för snabb torkning samt att man slipper veck på det man hänger upp.

Vi hjälper dig gärna

Har du behov av en torklösning till en tvättstuga, offentlig miljö eller kanske till en byggbod? Vi ger dig gärna ett lösningsförslag som är rätt dimensionerat. Kontakta vår affärsutvecklare för El-Björn Dry Christian Harström så hjälper han dig.

 

Teknisk Support / Reservdelar
0371-588 147
support@elbjorn.se