Om torkskåp

Torkskåp - när ytan och torktid är i fokus

Torkskåpet från El-Björn är det givna valet när man har en begränsad yta att tillgå och behov att på kort tid torka sina kläder. Torkskåpet torkar effektivt kläderna med hjälp av en omsorgsfullt anpassad luftström och god avfuktningskapacitet. Kläder som torkas i ett torkskåp från El-Björn utsätts varken för mekaniskt slitage eller höga temperaturer.

DET HÄR ÄR DE STORA FÖRDELARNA MED ETT TORKSKÅP  

 

 

Behöver liten yta

En av torkskåpets fördelar är att det tar upp en relativt liten golvyta i förhållande till hur mycket tvätt man kan hänga i det. Vårt 120cm breda skåp tar upp ca 0,7m2 golvyta och man har så mycket som 17,3m att hänga kläder på. Det ryms med andra ord en 6 kg tvättmaskin utan problem.

Enkel installation

För att installera torkskåpet så behöver man en elanslutning på 400V och möjlighet att leda bort det vattnen som skåpet torkar bort från kläderna. Ofta kan man använda sig av en närliggande golvbrunn. Torkskåpet behöver ingen extra ventilation eller liknande då torkprocessen helt och hållet sker inne i det slutna skåpet utan onödiga värmeförluster.

Snabb torktid

Torkskåpet har en begränsad volym vilket innebär att torkningsprocessen sker snabbt och effektivt. Beroende på vilken typ av plagg man väljer att torka så tar det lite drygt en timme att torka ett fullt skåp med väl centrifugerad tvätt.

Vi hjälper dig gärna

Har du behov av en torklösning till en tvättstuga, offentlig miljö eller kanske till en byggbod? Vi ger dig gärna ett lösningsförslag som är rätt dimensionerat. Kontakta vår affärsutvecklare för El-Björn Dry Christian Harström så hjälper han dig.

 

Teknisk Support / Reservdelar
0371-588 147
support@elbjorn.se