El-Björn Dry

Torkskåp

Torkskåpet torkar effektivt kläderna med hjälp av en omsorgsfullt anpassad luftström och god avfuktningskapacitet. Kläder som torkas i ett torkskåp från El-Björn utsätts varken för mekaniskt slitage eller höga temperaturer.