El-Björn on tyytyväinen teollisuuden lisääntyneeseen ilmastopainotteisuuteen - El-Björn

Go back

El-Björn on tyytyväinen teollisuuden lisääntyneeseen ilmastopainotteisuuteen

30.3.2021

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Rakennusteollisuuden eli rakentamisen osalta vähähiilisyyden painopisteenä ovat rakentamisvaiheen ja rakennusmateriaalien päästöt, joiden osuus yksittäisen rakennuksen hiilijalanjäljestä on neljännes.

Rakennusten energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia. Suurin potentiaali on jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä on kustannustehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta.

Suomen pyrkimyksenä on täyttää EU:n asettamat energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja torjua ilmastonmuutoksen etenemistä. Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden tehtävänä on kehittää ja ottaa käyttöön parhaat sekä kustannustehokkaimmat keinot rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen hallitus hyväksyi vuonna 2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon, joka asettaa tavoitteeksi vähentää kasvihuonepäästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä.

Oleellista ympäristön ja ilmaston kannalta on tarkastella rakennuksen vaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien yhteistyötä. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla ja pitkäikäisillä teknisillä ratkaisuilla sekä huolellisella toteutuksella on kaikilla suuri merkitys lopputulokseen.

Lue lisää: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/