Mobiili bioenergia raivaa tietä rakennusalan kestävälle energiamuutokselle - El-Björn

Go back

Mobiili bioenergia raivaa tietä rakennusalan kestävälle energiamuutokselle

15.4.2021

Mobiili bioenergia raivaa tietä rakennusalan kestävälle energiamuutokselle!

Vuonna 2020 El-Björn esitteli Bioenergia-liiketoiminta-alueen, mikä tarkoittaa pellettikeskusten tarjoamista rakennustyömaiden tilapäiseksi energianlähteeksi kestävän lämmitys- ja kuivausprosessin varmistamiseksi.

Rakennusala on siirtymässä fossiilittomaan rakentamiseen, mikä tarkoittaa kahta suurta haastetta, energiamuutosta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Sähköistys on osa fossiilivapaata siirtymää, mikä lisää samalla sähköntarvetta. Tulevaisuuden varalta meidän on oltava ennakoivia ja käytettävä oikeaa energialajia oikeaan tarkoitukseen jo nyt kapasiteetin vapauttamiseksi uusille kuluttajille. Päästöjen osalta on tärkeää vaihtaa oikeisiin energialajeihin, jotka ovat CO2-ystävällisempiä vaihtoehtoja. Tämä tukee fossiilivapaan rakennussektorin tavoitetta vuoteen 2045 mennessä.

El-Björnin bioenergiakonsepti on kehitetty tukemaan rakennusalaa sen energianmuutostyössä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Konseptin kehittämisen perustana on ollut asiakasarvon lisääminen neljällä painopistealueella. Turvallisuus, kestävyys, laatu ja vakaa toimitus.

Voimme nyt aloittaa yhteenvedon ensimmäisestä kaudestamme ja todeta hyvät tulokset ensimmäisistä projekteistamme vakaalla tuotteella, joka on toimittanut luotettavasti lämpöä turvallisella tavalla. Olemme kehityksen kärjessä ratkaisuilla ja työtavoilla, jotka täyttävät tulevat lait ja vaatimukset ja luovat turvallisuutta asiakkaillemme, sanoo El-Björnin Daniel Segerqvist. Olemme varmoja yleisestä tavoitteesta edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ensimmäisen referenssiprojektimme säästöt näyttävät erittäin hyviltä, ja voimme nyt osoittaa, että bioenergiakonseptillamme on merkitystä. Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna olemme säästäneet kauden aikana 190 tonnia hiilidioksidia ja vapauttaneet samalla sähkökapasiteettia muuhun käyttöön. Olemme myös erittäin iloisia ja kiitollisia yhteistyöstä asiakkaamme Lambertsson Sverige AB:n kanssa, joka otti konseptin käyttöön ja oli erittäin hyvä toimituskumppani ensimmäisessä projektissa Peabin Komatsu Forest One -rakennustyömaalla Uumajassa talvella.

Lambertsson Sverige oli ajoissa liikkeellä ja osoitti kiinnostusta konseptiin. Lambertssonilla lämmityksestä vastaava Dennis Edvinsson kertoo tarkemmin, miksi he valitsivat El-Björn Bioenergian ja millainen lopputulos on ollut kauden aikana.

Miksi valitsitte El-Björnin bioenergiaratkaisun?

Lambertsson pyrkii jatkuvasti olemaan eturintamassa ympäristöön, toimintaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja mielestäni El-Björnin konsepti sopi meille täydellisesti. Kaukolämmön ja sähkön käyttömahdollisuudet olivat rajalliset projektissa, joten El-Björnin bioenergiaratkaisu oli helppo valinta. Koska me Lambertssonilla pyrimme saavuttamaan Ruotsin ilmastotavoitteen, joka on kasvihuonekaasujen nollapäästöt vuonna 2045, ja koska muut markkinoilla olevat ratkaisut eivät ole optimaalisia.

Mitkä ovat konseptin edut?

Nopea ja joustava asennus. Se voidaan sijoittaa paikkoihin, joissa hyvä kuivausprosessi ilmastoälykkäällä tavalla ei muutoin olisi ollut mahdollista. Asiakas saa ilmastoneutraalin, toimintavarman ja taloudellisen laitteiston, johon heidän ei itse tarvitse puuttua millään tavalla. Asiakas saa myös asiakirjan, joka osoittaa projektin tarkan energiankulutuksen. Tämä antaa mahdollisuuden työskennellä aikaisin ennaltaehkäisevästi käyttämällä esimerkiksi peitteitä energiankulutuksen pienentämiseksi, mistä on puolestaan hyötyä taloudelle, mutta ennen kaikkea ympäristölle.

Mitkä ovat kokemuksenne ensimmäisestä projektista El-Björnin kanssa?

Olemme erittäin myönteisiä. Mielestämme meillä on hyvä laitteisto, joka on luotettava, taloudellinen, ympäristöystävällinen ja vaatii vähän huoltoa. Tarkkojen mittausten ja digitaalisen valvonnan ansiosta olemme saaneet myös erittäin hyvän seurannan. Sen avulla voimme toimia ennakoivasti mahdollisten puutteiden korjaamiseksi ja asiakkaan kustannusten pienentämiseksi, mutta ennen kaikkea välttää laitteiston tarpeetonta käyttöä ympäristön vuoksi. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö, jossa El-Björn on ollut tukeva ja reagoiva koko prosessin ajan.