BOJ LW med sensor

Gå tillbaka

Landvetter L2- BOJ LW med sensor

BOJ LW med sensor installerad på första projektet! HLL i Borås blev direkt nyfikna på vår nya generation BOJ och via dom så har nu har GH Olofsson bygg & entreprenad valt att sätta upp den på sitt projekt Landvetter L2. Under den korta period dom har suttit uppe är man än så länge väldigt nöjda och den största fördelen och anledningen att man valde den är energisnålheten. Man tror att nyttan med sensorn blir ännu större när man kommit något längre fram i projektet och väggar byggts upp invändigt, så att armaturerna dimrar ner i de utrymmen man inte är och jobbar i. Andra fördelar man lyfter fram är att den är stapelbar vilket underlättar förvaring och transport, samt att funktionen att stänga av/sätta på sensorn finns så att man själv har valmöjlighet att bestämma när man vill använda sig av den.