Installation av Aurora

Gå tillbaka

Yara i Köping- Installation av Aurora

Et relativt nytt forretningsområde for El‑Björn er å levere utstyr til faste anlegg. Det midlertidige driftsutstyret har vist seg å være et verdifullt alternativ til permanente installasjoner der fleksibiliteten med standardiserte løsninger og et bredt produktutvalg gir kostnadseffektive løsninger. Vi besøkte Yaras anlegg i Köping, Sverige for å høre hvilke fordeler de ser med El‑Björns produkter.

Yara arbeider med produkter og smarte verktøy innenfor presisjonsdyrking med et mål om å øke avkastningen og forbedre produktkvaliteten i kombinasjon med minsket miljøpåvirkning. Deres misjon er både enkel og ambisiøs: Å forsyne verdens voksende befolkning på en ansvarsfull måte og samtidig beskytte vår jord. Det er en verdensomspennende bedrift med mer enn 16 000 ansatte og med virksomhet i over 60 land, og et av disse anleggene finnes altså i Köping.

– Det er stedvis et veldig tøft miljø som stiller høye krav til utstyret vi har her, sier Mikael Larsson, ansvarlig for elvedlikehold hos Yara i Köping. Det finnes både mye salter og fukt, og det er en ganske utfordrende kombinasjon.

På anlegget i Köping produserer de stort sett bare teknisk nitrat og er en av de fem største produsentene i verden. Det er verken et miljø eller en type arbeidsplass der vi vanligvis forventer å finne El‑Björns sortiment, men utstyrets utvalg og fleksibilitet har vist seg å passe perfekt for Yaras utfordringer.

– Faktum er at de bruker det meste av det vi har å tilby, forteller Thomas Palmqvist på El‑Björn, distriktsansvarlig for Mälardalen og Södra Norrland i Sverige. Det finnes både varmere, avfuktere og belysning samt kundetilpassede sentraler med trefaseuttak som klarer dette miljøet.

Stadig flere ”faste” industrier – til sammenligning med ambulerende byggearbeidsplasser – oppdager fordelene ved og nytten av midlertidig driftsutstyr der de kan velge mellom å kjøpe eller leie. Spesielt ved større anlegg er det vanlig med behov for f.eks. midlertidige strømuttak eller oppvarming i en begrenset periode. Det kan gjelde ved planlagt vedlikeholdsarbeid, ombygging eller gjentakende variasjoner i virksomheten.

– Vi har lang erfaring med kundetilpasning og kan som oftest oppfylle ulike ønsker ved å kombinere eksisterende produkter på nye måter, sier Thomas. Det som er tilpasning for kunden, kan være standard for oss. Det viktige er at vi kan hjelpe dem på rett måte med vår kunnskap om midlertidige løsninger i mange ulike miljøer.

Alle produkter som El‑Björn har for byggesektoren, fungerer også for f.eks. industrivedlikehold når det gjelder både standard og kvalitet. Samme utstyr som brukes til oppvarming i et byggeprosjekt, kan brukes til teltoppvarming ved midlertidige lagre osv. Noe Thomas også konstaterer: Det gjelder bare å tenke nytt!

– Dessuten er vi veletablerte og står for både en profesjonell kontakt og trygghet, mener Thomas. Den som er usikker, kan også leie utstyret på prøve før de tar beslutning om en eventuell investering.

Hos Yara i Köping ser vi El‑Björns produkter allerede rett innenfor porten i form av armaturmaster samt i industriarmaturene i de enorme lagrene de har på anlegget. Her benyttet Yara seg også av muligheten til å teste utstyret på stedet før de bestemte seg.

– Når det gjelder belysningen, så lånte vi et antall for prøvemontering samt vurdering, og det var svært verdifullt for å kontrollere at de fungerte som vi ville, sier Mikael. Innkjøp er innkjøp, men vedlikehold av utstyr kan bli kostbart og vi må ha en armatur som lyser som lovet.

Industriarmaturen som de prøvde, viste f.eks. at de 150 W som de trodde behøvdes, ble altfor sterkt. Truckførerne ble rett og slett blendet. I stedet valgte de 90 W og det ble perfekt. For Yara er det avgjørende med rett belysning og de har blant annet bevisst satset på LED i stedet for mer tradisjonelle alternativer. Et viktig aspekt er også at de har helt nye krav i dag med en ekstremt utviklet sikkerhetstenkning.

– Vi har naturligvis sett på flere aktører, men El‑Björn ligger i forkant når det gjelder LED-armaturer, sier Mikael. Vi har ikke hatt feil på noen armaturer så langt og det selv om det vi har rundt 40–50 lyskastere fra 60 til 800 W med alle master og småmaster. Hvis vi regner med magasinene også, er det ytterligere et hundretalls LED-armaturer!

I Yara har de også lagre på opptil 100 kvadratmeter med behov for grunnvarme, både for oppbevaring, innleide sveisere og annet. Her fungerer det perfekt med de spesialviftene som El‑Björn har utviklet for byggesektoren for å tørke betong – en praktisk og kostnadseffektiv løsning for en eldre eksisterende bygning.

I et anlegg som Yaras med varme og avfukting blir det ifølge Mikael mindre vedlikehold ved å bruke El‑Björns produkter. Han sammenligner med radiatorer for permanent bruk som vanligvis ikke er tilstrekkelig holdbare og som dessuten blir altfor dyre og energikrevende, mens El‑Björns er tilpasset for midlertidig bruk og laget for å varme alt fra det lille til det store rommet på beste energibesparende måte. Det innebærer at El‑Björn tilbyr en veldig Lean arbeidsmåte med et standardisert utvalg og innarbeidede rutiner.

– Det er lett å anvende El‑Björns produkter i vårt elsystem, de passer blant annet med kablingen, sier Mikael. Det gjør det mye enklere og montering av f.eks. en belysning blir bare en liten anstrengelse. Det kreves verken mange arbeidstimer eller mye materiell.

Mikael og Thomas er enige om at det er kombinasjonen av domenekunnskap og produktkunnskap som gir de beste løsningene. De vet hvordan det må fungere og har hatt mange og kreative samtaler. Visse metaller, f.eks. messing, fungerer overhodet ikke i Yaras miljø, ikke engang inne i apparater.  Her understreker Mikael hvor viktig det er å vite hva alt inneholder og han verdsetter Thomas’ og El‑Björns forståelse for deres krav.

– Med uttakssentralene er gevinsten at vi får bort de gamle, slitte sentralene som finnes i dag med høye kostnader for reparasjon og oppdatering til gjeldende standard og forskrifter. Det er viktig for oss i virksomheten, forklarer Mikael. I stedet får vi et prisgunstig produkt som vi selv kan ha alle reservedeler til. Da trenger vi bare å bytte ut den delen som er defekt. Produktet er også tilpasset etter vårt miljø, med kjente varemerker som Schneider, ABB mfl. som vi enkelt kan lagerføre.

Ifølge Mikael er de mer enn gjerne med og hjelper El‑Björn med deres produktutvikling ettersom det til slutt også fører til bedre produkter for dem. Thomas på sin side prøver hele tiden å tenke på hvilken elutfordring det er Mikael står overfor slik at han kan hjelpe til med å løse den.

– Yara har et lignende miljø som offshore-industrien, om ikke enda mer krevende. Men det som fungerer her, fungerer overalt, avslutter Thomas. For oss er den feedbacken gull verdt!