Nordic North Gen. 2 strålkastare

Gå tillbaka

Neste Sköldvik– Nordic North Gen. 2 strålkastare

Neste Abp skapar hållbara lösningar för transport, företag och konsumenter. Neste har ett brett utbud av förnybara produkter som hjälper kunderna att minska sina klimatutsläpp och är världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter. Neste erbjuder även förnybara lösningar till flyg- och plastindustrin.

Tillsammans med Greger Sundberg och Dan Flykt från elmaterialföretaget SLO i Borgå och Niko Hautamäki, elektroingenjör vid Nestes raffinaderi i Borgå, hittade man en bra lösning för att lysa upp den finska flaggan i Nestes hamn i Borgå.

Den finska flaggan vajar utanför Nestes hamn i Borgå för att tala om för ankommande fraktfartyg att de är på väg in i ett finskt hamnområde. Lamporna som lyser upp den finska flaggan behövde bytas ut och valet föll på El-Björns nya energieffektiva LED-strålkastare (Nordic North Gen. 2).

– Flaggan talar om för fraktfartygen att de är på väg in i en finsk hamn. Eftersom flaggstången står ute i ödemarken måste flaggan lysas upp när det är mörkt. För oss är det viktigt att belysningslösningen är hållbar och energieffektiv, konstaterar Niko Hautamäki.

Strålkastarna Nordic North Gen. 2 från El-Björn är konstruerade för hamnområden, idrottsplaner och byggnader. Strålkastarna producerar över 140 lumen/W, är mycket energieffektiva och har en ny bländfri linsteknologi.

– Det är viktigt att ha bra samarbetspartner, som SLO, som hjälper oss hitta de bästa lösningarna för kunderna. Tillsammans hittade vi den mest energieffektiva LED-strålkastaren för kunden även i det här fallet, säger Dennis Lindqvist från El-Björn.