Uppvärmning kombinerat med Connect

Gå tillbaka

Kopparhusen Norrköping- Uppvärmning kombinerat med Connect

Kopparhusen är det nya landmärket i Norrköpings Industrilandskap. Kvarteret ska bidra till förtätning av Norrköping och ge staden en mer sammanhängande kärna i samverkan med Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park. Beställare av projektet är Hyresbostäder och Klövern, som tillsammans bildar ett nytt kvarter med studentbostäder, hyreslägenheter och kontor. SEFAB förverkligar projektet som totalt omfattar 17.000 m2 byggyta, fördelat på tre huskroppar. 

Projektet, som löpt över två säsonger, hade höga krav när det gällde utrustning för uppvärmning eftersom man satt upp tighta uttorkningsdeadlines. El-Björn kom in som aktör tidigt i projektet och med våra fjärrvärmecentraler TFUC800 kombinerat med TF15, TF30HV, och TF50HWI skulle man klara av projektets högt ställda krav. Fjärrvärme valdes för att få en så grön energikälla som möjligt. Fjärrvärmen kopplades till en mobil uppkopplad fjärrvärmecentral som distribuerade energin ut i ett slangsystem som försörjde hela projektet med hetvatten.

På varje våningsplan monterades ett antal hetvattenfläktar som genom sin luftcirkulation och termostatstyrning säkerställde rätt klimat på varje plan. Värmemaskinernas filter bidrog även till förbättrad arbetsmiljö under hela byggprocessen.

Ett ytterligare krav var att man ville kunna styra och kontrollera värmen, och detta kunde El-Björn tillmötesgå genom sin tjänst El-Björn Connect. SEFAB’s egna rentalföretag Evakurent insåg tidigt fördelen med att kunna fjärrövervaka utrustningen och på det sättet kunna justera och serva anläggningen innan problem uppstod. Efter att El-Björn och Evakurent tillsammans gått igenom och dimensionerat projektet fann man en helhetslösning som presenterades för SEFAB. SEFAB förstod genast fördelen med att kunna säkerställa processen och på det sättet även kunna följa klimatet i realtid. Man skulle genom detta se om man når uppsatta krav och om man förbrukar mer energi i torkprocessen än man behöver. Att även kunna ta ut och redovisa verkliga värden i hela torkprocessen var en stor fördel när man senare skulle följa upp projektet. I och med storleken på projektet så anlitades Heatab med sina servicekillar som ansvarade för montage. Heatab har kunnat följa projektet och koppla upp larmfunktioner som varnar om problem uppstår och har på det sättet kunna säkerställa en god funktion under hela projektets drift. El-Björns tjänst El-Björn Connect gjorde det alltså möjligt att koppla upp maskinerna, och detta i sin tur gjorde att det var enklare att hålla uttorkningstiderna samt att Heatab kunde minska antal servicebesök. Niklas Holmer, Platschef på SEFAB, är mycket nöjd med både utrustningen i form av fjärrvärmecentral och torkfläktar, samt även med El-Björn Connect som gjort det möjligt att koppla upp och styra enheterna. Samarbetet mellan SEFAB och El-Björn har fungerat väldig bra och man har gemensamt kommit fram till den bästa lösningen för just detta projekt. Det har hela tiden funnits en tydlighet, allt har varit förberett i god tid och allt har funnits på plats när det behövts för installation av montörer.