Go back

El-Björn investerer i bioenergi for å støtte byggebransjens klimamål for 2045

11.05.2021

El-Björns forretningsområde bioenergi tar nå neste steg i sin satsing for å bidra til en klimanøytral byggesektor. Årets første leveranse av nye bioenergisentraler fra samarbeidspartneren Clean Burn AB er nå levert og dette er neste steg i en langsiktig satsing på forretningsområdet bioenergi.

Levering av bioenergisentraler i Anderstorp.

Byggesektoren står overfor utfordringen ved å stille om mot en klimanøytral byggeproduksjon innen 2045. Det innebærer at man må redusere bruken av fossilt brensel, øke elektrifiseringen og fokusere sterkt på å effektivisere ressurs- og energiforbruket. En av utfordringene er å benytte rett energitype til rett formål og deretter arbeide med planlegging i en tidlig fase for å skape forutsetninger for energireduksjon i gjennomføringsprosessen i byggeproduksjonen.

Med økt bruk av alternative energikilder, f.eks. bioenergi til oppvarming og tørkeprosesser i byggeproduksjonen, kan man frigjøre elektrisitet til nye forbrukere i det økende elektrifiseringsbehovet som vi står overfor. Samtidig kan man da bruke energi med lav CO2-påvirkning. På den måten kan man oppfylle både bransjens krav og de nasjonale kravene om en klimanøytral byggesektor innen 2045.

Daniel Segerqvist, salgssjef i El-Björn-konsernet, forteller mer om forretningsområdet bioenergi og hvordan konseptet støtter El-Björns arbeid med å bidra til byggebransjens veikart mot en klimanøytral byggesektor innen 2045.

Vi har et langsiktig bærekraftarbeid i El-Björn der vi fokuserer sterkt på å bidra til våre kunders, sluttbrukeres og kravstilleres fremtidige utfordringer med å oppnå en bærekraftig byggeproduksjon med lav CO2-påvirkning og økt konkurranseevne. Vi gjør dette ved å delta i utviklingsprosjekter samt å suksessivt utvide vårt tilbud med nye forretningskonsepter og -modeller. Forretningsområdet bioenergi er et resultat av dette der vi har en langsiktig plan om å realisere konseptet og utvikle forretningene på våre nordiske markeder. Allerede ved årsskiftet kommer bransjen til å møte nye krav med klimadeklarasjoner i Sverige og et forbud mot fossilt brensel i Norge. Kravene om å kunne vise og redusere klimapåvirkningen i byggeproduksjonen kommer raskt og vi ønsker å kunne støtte bransjen i en tidlig fase. Vårt konsept er enkelt og bygger på at vi leverer bioenergi for midlertidige behov til byggvarme og tørkeprosessen.

Vi går styrket ut av vår første sesong i Sverige 20/21 med de prosjektene vi har gjennomført. Der har vi klart å redusere CO2-utslippene og levert en stabil og sikker forsyning av varmtvann med våre pelletssentraler til byggvarme og tørkeprosessen. Nå tar vi neste steg og forbereder oss for å utvikle denne virksomheten til neste sesong med flere anlegg og oppstart også i Norge og Finland.

Dagens leveranse av ytterligere kjelesentraler fra Clean Burn AB er et første steg for å sikre kapasitet og øke våre forutsetninger for fremtiden. Vi er veldig fornøyde med vårt samarbeid med vår partner Clean Burn AB. Sammen skaper vi markedets beste bioenergikonsept for midlertidig bruk, med tredjepartssertifiseringer, ECO Design-godkjenning og en standardisert arbeidsmåte basert på stor kunnskap og lang erfaring.

For mer informasjon, kontakt:
Daniel Segerqvist
+46 (0)76-1174795