Om oss

Produkter, prosesser og personer

Etter mer enn 60 år med innovasjoner, hardt arbeid og god lagbygging står El-Bjørn sterkt, samtidig som vi er nysgjerrige på fremtiden. Hele Norden er vårt hjemmemarked og vi har også lykkes godt andre steder i Europa. Det er vi som setter standarden i bransjen, og det skal vi fortsette med.

For oss handler innovasjon om mer enn produkter. Det handler også om å utvikle vår måte å arbeide på og at vi utvikler oss som mennesker. Produkter, prosesser og personer.

El-Bjørn er sterke på produktutvikling og vi ligger spesielt langt fremme innen bærekraft og energibesparelser. Disse spørsmålene får stadig større betydning, så det lønner seg å ligge i forkant.

Nye arbeidsverktøy og metoder
Med våre produkter og kunnskaper kan vi stadig oftere tilby komplette helhetsløsninger for å hjelpe kunden med å rigge opp sin arbeidsplass optimalt. Til vår hjelp har vi verktøy som 3D visualiseringsprogram og produktkonfigurator, og nå til 2018 utvikler vi tilbudet med oppkoblede produkter og digitale tjenester. Vi vil gjøre det lett for kundene under hele prosessen og skape muligheter for økt konkurranseevne med enkle hjelpemidler.

Effektiv produktutvikling krever smarte prosesser. Derfor har vi videreutviklet en prosjektmetode som gjør at vi raskere kan identifisere og lage det som markedet trenger, samtidig som vi bevarer vår helhetstenkning og kvalitet.

Humanistisk menneskesyn
Prosjektmetoden innebærer også at flere personer blir delaktige. Det er bra for både prosjektene og individene. El-Bjørn har et humanistisk menneskesyn og vi vil finne det beste hos alle. Dyktige medarbeidere og gode relasjoner er grunnsteiner i vår virksomhet.

De nærmeste årene skal vi fokusere på vår kjernevirksomhet og våre hjemmemarkeder. Vi skal være førstevalget i Norden og fortsette å utvikle oss på ytterligere noen markeder. Velkommen til å bli med oss på reisen!

Conny Hansson, VD på El-Björn AB

Vårt produktfokus

Vi på El-Bjørn har tydelig fokus på at våre produkter skal kjennetegnes av høyeste tenkelige funksjon, kvalitet og sikkerhet. Vi skal også ha et servicenivå som imponerer kundene og gjør det lett å samhandle med El-Bjørn.

FUNKSJONALITET
Gjennom å arbeide med helhetlige løsninger sikrer vi at vi leverer løsninger som fungerer, ikke bare enkeltstående produkter. Vi tar kontinuerlig hensyn til kundeerfaringer i produktutviklingen som igejn omsettes i fordeler i daglig bruk. Alle enkeltprodukter fra El-Bjørn funksjonskontrolleres før levering, stikkprøver er ikke tilstrekkelig. Til alle produkter finnes en komplett dokumentasjon (f.eks. front-tegning, en-linjeskjema og komponentlister).

KVALITET
Vi tar vare på en realitetstilpasset konstruksjon og produktutvikling. Det innebærer bla. et kresent valg av førsteklasses materiale og komponenter, f.eks. varmgalvanisert stål, holdbar og UV-bestandig termoplast samt korrosjonsbestandige plater i sentraler. Kun anerkjent komponentleverandører brukes.

SIKKERHET
Vi setter de høyeste krav til sikkerheten til våre produkter. Derfor gjennomfører vi den sikkerhetstestingen som kreves og sørger for å oppfylle bransjestandarder på alle aktuelle markeder. Alle produkter er dessuten offisielt klassifiserte f.eks. når det gjelder kapsling. I både produksjon og innkjøp arbeider vi med sporbarhet.

 

 

 

Nyheter på El-Bjørn

Vi løfter samarbeidet for fossilfrie byggearbeidsplasser

29.08.2017

Oslo er en av de byene i Europa som vokser raskest. Det påvirker også luftforurensningen – en fjerdedel av utslippene kommer fra byggetransport. I tillegg kommer utslippene fra selve byggearbeidsplassene, noe som skaper flere utfordringer: Utslippene av drivhusgasser skal minske med 50 prosent frem til 2020 og Oslo skal være helt fossilfri innen 2030.

Vi åpner dørene til en spennende høst

28.08.2017

Følg med oss i høst og ta neste steg mot en bærekraftig fremtid!