Go back

El-Björn slutter seg til fossilfritt veikart

08.10.2020

Med lang erfaring som leverandør til byggeindustrien tar El-Björn i Anderstorp, Sverige nå et ordentlig grep om bærekraftspørsmålet ved å slutte seg til byggebransjens veikart for fossilfri konkurranseevne i 2045.

Klimasaken står høyt på vår agenda og vi vil nå innta en mer aktiv rolle ved å ta bærekraftarbeidet utenfor bedriftens vegger og samarbeide med bransjen for et bedre klima, sier El-Björns adm.dir. Conny Hansson.

Veikartet er et felles initiativ som ledende selskaper og nøkkelaktører i bransjen har skapt for å oppnå økt konkurranseevne uten klimapåvirkning for fremtidens samfunnsbygging. Målet er at sektoren skal være klimanøytral i 2045. Nøkkelfaktorer for å lykkes med utviklingen er blant annet samarbeid i verdikjeden, økt kravstilling og lovgivning, innovasjoner og ny teknologi samt markedsinitiativer og incitamenter for nye arbeidsmåter. Se mer under lenken:
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/01/ffs_bygg_anlggningssektorn181017.pdf

El-Björn er fra før engasjert i prosjektene Lean Forum Bygg og Smart Built Environment, som begge har som mål å utvikle byggebransjen.

Nå tar vi ytterligere et steg når det gjelder å samarbeide for at byggebransjen skal bli mer bærekraftig. Vi er fast bestemte på å innta en fremskutt posisjon og bidra til at bransjen endres mot de langsiktige målene. Fra vårt perspektiv er vi overbeviste om at vi kan tilføre kunnskap, tekniske løsninger og digitale tjenester som støtter økt energieffektivitet og redusert CO2-påvirkning. Vi er klare til å ta fatt på endringsarbeidet og ser virkelig frem mot å samarbeide med bransjen om dette. Den nærmeste tiden er målet å finne felles mål sammen med ulike aktører i verdikjeden og få i gang verifiseringsprosjekter slik at vi raskt kan trekke lærdommer og legge grunnlaget for et fortsatt endringsarbeid som støtter veikartet, sier Conny Hansson.