Go back

Hønefoss Videregående skole utdanner bla morgendagens elektrikere!

01.01.0001

Hønefoss Videregående skole utdanner bla morgendagens elektrikere!

Som skoler flest er det begrensede midler til å investere i ulikt utstyr som gjør at elever kan møte arbeidslivet med rett produktkunnskap.

El-Bjørn leverer utstyr til bla bygg- og anleggsbransjen, marina, camping, industri og til installasjonsbransjen. Vi i El-Bjørn synes det er viktig at morgendagens håndverkere kjenner utstyret de blir møtt med da de skal ut i arbeidslivet, så da vi kom i dialog med en av lærerne på skolen som spurte om vi hadde noe utstyr vi kunne avse til undervisning, så vi det som en naturlig ting å bidra med. De har mottatt diverse kabel, undersentral og minisentral.

Vi håper Hønefoss Videregående skole får god nytte av utstyret, og oppfordrer samtidig andre leverandører til å bidra til morgendagens håndverkere.