Go back

Mobil bioenergi baner vei for bærekraftig energiomstilling i byggebransjen

15.04.2021

Mobil bioenergi baner vei for bærekraftig energiomstilling i byggebransjen!

I 2020 lanserte El-Björn forretningsområdet bioenergi som innebærer at man tilbyr pelletssentraler for midlertidig bruk på byggearbeidsplasser som energikilde for en bærekraftig oppvarmings- og tørkeprosess.

Byggebransjen er under omstilling mot en fossilfri virksomhet og det innebærer to store utfordringer: energiomstilling og CO2-reduksjon. Elektrifisering er en del av den fossilfrie omstillingen, noe som også innebærer et økt behov for strøm. For å møte fremtiden må vi være proaktive og bruke rett energitype til rett formål allerede i dag, slik at vi kan frigjøre kapasitet til nye forbrukere. Fra et utslippsperspektiv er det viktig med omstilling mot rett energitype med mer CO2-vennlige alternativer for å støtte målet om en fossilfri byggesektor innen 2045.

El-Björns bioenergikonsept er utviklet for å støtte byggebransjen i arbeidet med energiomstilling og CO2-reduksjon. Utviklingen av konseptet er basert på å skape kundeverdi på fire fokusområder. Sikkerhet, bærekraft, kvalitet og stabil leveranse.

Vi kan nå begynne å oppsummere den første sesongen og vi konstaterer et godt resultat på våre første prosjekter, med et stabilt produkt som har levert varme på en pålitelig og sikker måte. Vi ligger i forkant med løsninger og arbeidsmåter som møter fremtidens lover og krav og dessuten skaper trygghet for kundene, sier Daniel Segerqvist i El-Björn. Det overordnede målet med å bidra til lavere CO2-utslipp, er vi trygge på. Besparelsene på vårt første referanseprosjekt ser veldig bra ut og vi har nå virkelig et bevis på at bioenergikonseptet gjør en forskjell. Sammenlignet med fossilt brensel har vi spart 190 tonn CO2 i løpet av sesongen og samtidig frigjort strømkapasitet til annen bruk. Vi er også veldig glade og takknemlige for samarbeidet med kunden Lambertsson Sverige AB, som har satset på konseptet og vært en svært god leveransepartner i et første prosjekt på Peabs byggearbeidsplass Komatsu Forest One i Umeå i løpet av vinteren.

Lambertsson Sverige var tidlig ute og viste interesse for konseptet. Dennis Edvinsson, som er varmeansvarlig i Lambertsson, forteller mer om hvorfor man valgte El-Björn Bioenergi og hvordan utfallet har vært i løpet sesongen.

Hvorfor valgte dere El-Björns bioenergiløsning?

Lambertsson arbeider hele tiden for å ligge i forkant når det gjelder miljø, drift og sikkerhetsspørsmål, og i lys av det følte jeg at El-Björns konsept passet perfekt for oss. Det var begrensede muligheter til fjernvarme og elektrisitet for prosjektet, så El-Björns bioenergiløsning var et enkelt valg. Vi i Lambertsson arbeider for å nå Sveriges klimamål som er netto nullutslipp av drivhusgasser innen 2045 og da er andre løsninger på markedet ikke optimale.

Hvilke fordeler er det med konseptet?

Rask og fleksibel installasjon. Det kan plasseres på steder der man ellers ikke hadde kunnet utføre en god tørkeprosess på en klimasmart måte. Kunden får et klimanøytralt, driftssikkert og økonomisk anlegg, og de trenger ikke å utføre noe som helst arbeid selv. Kunden får også et underlag som viser det nøyaktige energiforbruket for prosjektet. Det gjør at man tidlig kan arbeide forebyggende med f.eks. isolering for å få ned energiforbruket, noe som i sin tur er gunstig for både økonomien og ikke minst miljøet.

Hvilke erfaringer har dere fra det første prosjektet sammen med El-Björn?

Vi er svært positive. Vi ser at vi har fått et bra anlegg som er driftssikkert, økonomisk, miljøvennlig og som krever minimalt vedlikehold. Vi har også fått god oppfølging med nøyaktige målinger og digital overvåkning. Det gjør at vi kan arbeide proaktivt med å utbedre eventuelle mangler for å få ned kostnadene mot kundene, men fremfor alt for å unngå å fyre unødvendig, for miljøets skyld. Vi har hatt et veldig godt samarbeid der El-Björn har støttet oss og vært lydhøre under hele prosessen.