BOJ LW med sensor

Go back

Landvetter L2- BOJ LW med sensor

Nye BOJ LW med sensor installert på det første prosjektet i Sverige! Via utleieren HLL har GH Olofsson bygg & entreprenad nå valgt å installere den på sitt prosjekt Landvetter L2. I den korte perioden den har vært installert, er man så langt veldig fornøyde. Den største fordelen og viktigste grunnen til at man valgte den, er energigjerrigheten. Man tror at nytten med sensoren kommer til å bli enda større senere i prosjektet når man har bygd opp vegger innvendig. Da vil man nemlig kunne dimme ned armaturene i de rommene der man ikke oppholder seg og arbeider. En annen fordel som man fremhever, er at den kan stables. Det forenkler både oppbevaring og transport. Dessuten finnes det en funksjon for å slå på og av sensoren slik at man selv har mulighet til å bestemme når man vil benytte den.