Strøm

Kabel

Kabler produsert i mindre tyveriutsatt materiale, noe som minsker tyverier og kostnader for driftsstans på arbeidsplassen. Den lave vekten gjør det lettere å håndtere kablene. Det kan ha stor betydning for den enkeltes arbeidsmiljø, ved legging og håndtering på byggearbeidsplassen eller hos maskinutleieren.