Strøm

Modulsystem BCS

Den mest fleksible byggeplassentralen du kan tenke deg der alle moduler i sentralen er av plug-in-utførelse som raskt kan monteres, byttes ut og tas service på i skapets skinnesystem. Hvis standardskapet ikke passer med dine behov, utfører vi en tilpasning med de modulene du trenger. Vårt omfattende sortiment gjør det mulig å bygge systemer som alltid utnytter kraften på beste måte.