Klima

Luftrensere

Luftrensere med patentert renseteknikk konstruert for tøffe miljøer. Renser luften for støvpartikler, fint byggstøv, asbest, lodde- og sveiserøyk, damp fra maling og liming, sporer, pollen, tobakksrøyk, virus og alt annet som yrer i luften.