Klima

Tørke- og varmesystem

El-Björns tørke- og varmesystem (TVS) omfattes av varmtvannsvifter, elvarmevifter og mobile undersentraler. Produktene er utviklet ut fra en systemtenkning der varme- og tørkeprosessen skal kunne utføres både i byggeprosessen og i eksisterende miljøer med fuktskader. Hovedbruksområdet er bygg, nyproduksjon, renoveringsprosjekter, lager, verksteder, boder og lignende rom.