Returskjema

Returskjema

Skjemaet under kan brukes for alle typer returer til El-Bjørn (garanti, reklamasjon, reparasjon, feilbestilling, feilleveranse osv). Retur av utstyr/varer skal alltid avtales på forhånd og skjer for kjøpers regning og risiko. Unntatt fra dette er feilleveranser som skyldes El-Bjørn. Spesialvarer eller bestillingsvarer tas ikke i retur. Returnert utstyr krediteres med maksimalt 80% av salgssummen. Reparasjon av produkter utenfor garanti vil bli belastet etter gjeldende satser, det samme gjelder for produkter som må makuleres, minstesats er kr. 500.   

1.    Vennligst merk alltid forsendelsen med "RETUR" og legg kopi av returskjema inne i forsendelsen.
2.    Varene må pakkes forsvarlig, mangelfull emballering kan medføre tap av garanti.
3.    Oppgi alltid ordrenummer eller fakturanummer ved reklamasjon.

Returskjema