Typenummernøkkel

Typenummernøkkel for byggsentraler

1. Betegnelse ifølge system El-Björn, se forklaring nedenfor.
Obligatorisk mellomrom.
2. Merkestrøm i ampere.
3. Ekstrabetegnelse, beskriver ev. utførelse eller kapslingstyper.
4. Merkespenning, gjelder hovedspenning/systemspenning/”mellomfaser” i volt. Utelates normalt ved 400 V. Transformatorer spesifiseres med primær(e) og sekundær(e) spenning(er), atskilt med - (eks. 400-230-48 som angir 400 V inn og 230 V og 48 V ut). Brukes merkespenning, skal det være et mellomrom foran.
Obligatorisk skråstrek
5. * Antall faste utganger ≤125 A.
6. * Antall faste utganger >125 A.
Obligatorisk skråstrek
Gruppe 7–10 foregås av parentes dersom den ikke er tom.
7. * Antall uttak av type CEE enfase 16 A
8. * Antall uttak av type CEE enfase 32 A
9. * Antall uttak av type CEE enfase 63 A
10. * Antall uttak av type CEE enfase 125 A
Gruppe 7–10 avsluttes med parentes dersom den ikke er tom.
11. * Antall uttak av type schuko.
12. * Antall uttak av type CEE trefase 16 A.
13. * Antall uttak av type CEE trefase 32 A.
14. * Antall uttak av type CEE trefase 63 A.
15. * Antall uttak av type CEE trefase 125 A.
Gruppe 16–19 foregås av en bindestrek dersom den ikke er tom.
16. * Antall jordfeilbrytere ≤30 mA.
17. * Antall jordfeilbrytere >300 mA
18. * Antall jordfeilbrytere >30 mA og ≤300 mA.
19. * Antall jordfeilbrytere/jordfeilreleer med variabel innstilling.
20. Koblingsstandard, EN angir at alle uttak ≤32 A foregås av 30 mA jordfeilbryter. Foregås av mellomrom dersom den ikke er tom.
21. Ev. ytterligere fritekst for beskrivelse av sentral, se forklaring nedenfor.
22. Landsutførelse, angir hvilket land produktet er tilpasset for når det gjelder språk, dekaler, tegninger og nasjonale standarder, f.eks. målersentraler og uttak av typen schuko. Bortsett fra språk på ev. dekaler kan sentralen være anvendbar også i andre land! Hvis artikkelen er helt landsavhengig når det gjelder utførelse og språk på dekaler/instruksjoner, utelates landsutførelsen. Kan kombineres med flere språk. Er da uten mellomrom mellom språkene (f.eks. SEFI). Som betegnelse anvendes standardiserte nasjonalitetsbetegnelser iht. ISO 3166-1, se eksempel nedenfor. Foregås av mellomrom dersom den ikke er tom.ha et antall større enn 9, skal det stå et punkt foran og bak. Se pos. 11 i eksemplet over.

System El-Bjørn

1. System El-Björn (basert på SS-EN 61 439-4)

U Uttakssentral
Byggeplassentral med en innmatingsenhet av typen inntak/støpsel og utmatingsenhet(er) bestående av uttak for støpseltilkobling.

SF Sluttfordelingssentral
Byggeplassentral med en innmatingsenhet for direkte kabeltilkobling og utmatingsenhet(er) bestående av uttak for støpseltilkobling.

F Fordelingssentral
Byggeplassentral med en innmatingsenhet for direkte kabeltilkobling og utmatingsenhet(er) for direkte kabeltilkobling.

Z Innmatings- og målesentral
Byggeplassentral med innmatingsenhet og måleanordning. Uten tilleggsbetegnelse er det en utmatingsenhet for direkte kabeltilkobling.

T Transformatorsentral
Byggeplassentral med en innmatingsenhet og transformator.

UF Uttakssentral for fast installasjon.
Sentral med en innmatingsenhet for direkte kabeltilkobling og utmatingsenhet(er) bestående av direkte kabeltilkoblinger og/eller uttak for støpseltilkobling.

Alfa-II Marin-/Campingstolpe
Stolpe med innmatingsenhet for direkte kabeltilkobling og utmatingsenhet(er) bestående av uttak for støpseltilkobling og/eller direkte kabeltilkoblinger.

Sentraltypene kan kombineres til f.eks. FSF, ZF, ZFSF, TU, TUF.
Som kompletterende informasjon brukes primært sentralens merkestrøm eller kapslingstype.
Uten tilleggsbetegnelse er det en utmatingsenhet.

 

3. Kapslingsvarianter

BCS Byggsentral modulsystem, hvis det står en E foran, innebærer det at
innkommende er effektbrytere og står det GE, innebærer det at det
er et gavlskap med innkommende effektbryter
(som oftest på hovedsentral 400 A–800 A).
BCM Byggsentral NO (mykledersentral)
CS/CM Under-/Fordelingssentral
Mini/Midi/Maxi Elvæske, tillegg BL innebærer belysningssentral og CO innebærer
containersentral.
MASA Trappesentral
S1/P1/P2/P3/P4/P5 Fordelingssentral GB
HSD/HSS/HSM Hovedsentral NO
RXS/RM/RL Industrisentral rustfri
IS/IM/IL Industrisentral lakket platemateriale
II Industrisentral plast Idé
IE Industrisentral plast Ensto
P1S/P2S Uttakssentral GB / Industrisentral
BI Brakkeinntak
CO Containersentral i platemateriale
GF/GP/GPI Grenuttak

 

21. Forklaringer fritekst

C Astrour/Koblingsur
R Skumringsrelé/Lysrelé
K Kontaktor
H Varme
Z Undermåling
T Testplugg (GB)
IP65 Kapslingsklasse IP65 (støvtett og beskyttet mot spylende vann fra munnstykke).
IPX6 Kapslingsklasse IPX6 (beskyttet mot kraftig overspyling av vann (munnstykke, sjø).
4P 400 V-sentraler med brytning på null.

 

22. Landskoder (basert på ISO 3166-1)

SE Sverige PL Polen
NO Norge EE Estland
FI Finland (inkl. Åland) LT Litauen
DK Danmark LV Latvia
IS Island ES Spania
FR Frankrike AT Østerrike
CH Sveits DE Tyskland
NL Nederland BE Belgia
GB Storbritannia CZ Tsjekkia