Arbeta hos oss

El-Björn som arbetsgivare

El-Björn är en attraktiv arbetsgivare med gott rykte. Vad som gör oss speciella är att vi har egna produkter som utvecklas, tillverkas och marknadsförs av oss. Vår vision som arbetsgivare är att erbjuda alla medarbetare en trygg arbetsplats och utvecklande arbetsuppgifter.

Värderingar
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och det är viktigt att våra medarbetares personliga värderingar överensstämmer med våra. Vi sätter stort fokus på lagarbete, vi jobbar tillsammans på alla plan mot gemensamma mål. Vi visar engagemang genom att vara delaktiga och tar ansvar genom att följa överenskommelser och rutiner. Sist men inte minst, El-Björns ledstjärna, vi levererar kvalitet både internt och externt.

Våra värdeord
Våra värdeord har vi som vägledning i vårt dagliga arbete och utveckling av våra medarbetare och vårt företag. Detta ska ge en tydlig bild om vilka vi är och vad vi strävar efter.

Lagarbete
Engagemang
Kvalitet
Ansvarstagande