Connect

Gör byggprocessen hållbar

El-Björn Connect är den digitala plattform som övervakar, säkerställer proaktiva insatser och hittar energitjuvarna på byggarbetsplatserna.

Med El-Björn Connect skapas möjlighet för ett långsiktigt förbättringsarbete. Enkelt får du åtkomst till hela projektets förbrukning såväl som till specifika punkter för undermätning. Genom larmfunktionen och online åtkomst säkras elförsörjningen till projektet och underlättar även felsökningen vid ev. driftstopp. Detta skapar förutsättningar för att öka produktiviteten genom förbättrad planering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och processoptimering med minskad energiåtgång och lägre totalkostnad som resultat.


El-Björn Connect tillför kundnytta inom tre områden:

Vad gör Connect?

Insamling av data

Mätning av process, data för analys och grunden för ständigt förbättringsarbete.

Visualisering av data

Dashboard som visualiserar processer i realtid och ger en aktuell överblick över specifikt projekt eller projekten.

Larmfunktioner

Larmpunkter på kritiska funktioner och värden för att säkra processer. Dessa kan levereras via mejl, sms eller dashboard.

Fjärrstyrning

Proaktiv styrning av för ökan processäkerhet och minskad energianvändning.

Rapport

Rapporter som underlag för analys för långsiktig utveckling av arbetssätt, dimensionering och effektuttag.

Se vår film om Connect

Det tar inte många minuter och den förklarar enkelt hur Connect fungerar.

Boka demo

El-Björn har ett team som arbetar med att koppla upp byggbranschen och som utvecklar Connect-tjänster tillsammans med våra partners. Vi hjälper dig gärna att komma igång med Connect på ditt projekt. Ta kontakt med oss genom att skicka ett meddelande här till höger. Vi återkommer till dig så snart vi kan. 

Jag är intresserad av en Connect-demo