El-Björn Solution

Era behov står i centrum

Vi erbjuder lösningar för tillfällig el i form av kraft, ljus och klimat. Men allt börjar med era behov. Med att ni använder vår erfarenhet för att ta reda på hur era utmaningar kan lösas på bästa sätt. Oavsett om ni finns i byggindustrin, inom tillverkande industri eller kanske inom evenemangsindustrin så matchar vi era behov med rätt lösning.

Vi dimensionerar er lösning

El-Björns produktexperter erbjuder alltid löpande support. När vi vet vad ni behöver utföra så hjälper vi er att räkna ut den exakta omfattningen och vi tar fram ett förslag till lösning som har rätt dimensionering. Vi använder oss av vårt breda produktutbud inom KRAFT, LJUS och KLIMAT och sätter ihop ett förslag som gör jobbet åt er. 

ACADEMY

Som vår kund har du också tillgång till El-Björn Academy, ett koncept för att säkra kunskapsförmedlingen kring våra produkter. Hela vägen från oss till slutanvändare. Kunskap om användande och om hur vårt produktutbud kan kombineras till en resurssnål och hållbar helhet.

CONNECT

Vi kopplar upp byggindustrin genom att erbjuda digitala tjänster för ökad produktivitet och bättre processkontroll. Syftet är att kraftigt minska energiåtgången och få en lägre totalkostnad på de projekt som kräver tillfällig el. Som vår kund får du full tillgång till hela vårt Connect-koncept.

Reservdelar och förbrukningsmaterial

Våra produkter är utvecklade med hållbarhet i centrum och de har en lång livslängd. För att ni som använder
El-Björn-produkter skall kunna hålla dem i bästa skick och förlänga deras livslängd så erbjuder vi ett sortiment av förbrukningsmaterial och reservdelar som ska användas till service och reparationer. Våra säljare hjälper er att hitta rätt material till dina produkter. 

Hela lösningen

Vi vill ha en relation till er på lång sikt. Hela vårt utbud av produkter och lösningar har tagits fram för att fungera som en attraktiv helhet för er. En helhet som skall ge nytta, god ekonomi och effektivitetsvinster på lång sikt. Från ert först behov till den löpande försörjningen av förbrukningsmaterial och de reservdelar ni kan komma att behöva. 

 

Vi vill vara er systemleverantör i många år och låta vår produktutveckling och digitalisering bli en del av er framgång.