Om oss

Produkter, processer och personer

I snart 70 år av innovationer, hårt arbete och gott lagbygge står El-Björn starka, och nyfikna på framtiden. Vi har hela Norden som hemmamarknad och agerar med framgång även på andra håll i Europa. Det är vi som sätter standarden i branschen, och det ska vi fortsätta med.

För oss handlar innovation om mer än produkter. Det handlar också om att utveckla vårt sätt att arbeta och att utvecklas som människor. Produkter, processer och personer.

El-Björn är starka på produktutveckling och vi ligger särskilt långt framme inom hållbarhet och energibesparing. De här frågorna får allt större betydelse, så det lönar sig att ligga i framkant.

Nya arbetsverktyg och metoder
Med våra produkter och kunskaper kan vi allt oftare erbjuda kompletta helhetslösningar för att hjälpa kunden att rigga upp sin arbetsplats optimalt. Till vår hjälp har vi verktyg så som 3D visualiseringsprogram, produkt konfigurator, och nu inför 2018 utvecklar vi erbjudandet med uppkopplade produkter och digitala tjänster. Vi vill göra det lätt för kunden under hela processen och skapa möjligheter för ökad konkurrenskraft genom enkla hjälpmedel.

Effektiv produktutveckling kräver smarta processer. Därför har vi vidareutvecklat en projektmetod som gör att vi snabbare kan identifiera och ta fram det som marknaden behöver, samtidigt som vi bevarar vårt helhetstänk och vår kvalitet.

Humanistisk människosyn
Projektmetoden innebär också att fler personer blir delaktiga. Det är bra både för projekten och för individerna. El-Björn har en humanistisk människosyn och vi vill hitta det bästa hos alla. Duktiga medarbetare och goda relationer är grundstenar i vår verksamhet.

De närmaste åren ska vi fokusera på vår kärnverksamhet och våra hemmamarknader. Vi ska vara förstahandsvalet i Norden och fortsätta utvecklas på ytterligare några marknader. Välkommen att följa med oss på resan!

Conny Hansson, VD på El-Björn AB

Vårt produktfokus

Vi har ett tydligt fokus på att våra produkter ska kännetecknas av högsta tänkbara funktion, kvalitet och säkerhet.

FUNKTIONALITET
Genom att arbeta med helhetslösningar optimerar vi den totala funktionen hos våra produkter. Vi gör det genom att tillvarata erfarenheter för en lyhörd produktveckling som ger fördelar i verklig daglig användning. Alla enskilda El-Björn produkter funktionskontrolleras innan leverans, stickprov räcker inte. Till alla produkter finns komplett dokumentation (t.ex. frontritning, enlinjeschema och komponentlistor).

KVALITET
Vi värnar om en verklighetsanpassad konstruktion och produktutveckling. Det innebär bl.a. ett kräset val av förstklassiga material och komponenter, t.ex. varmgalvaniserat stål, hållfast och UV-tålig termoplast samt korrosionsbeständig plåt i centraler. Endast erkända komponentleverantörer anlitas.

SÄKERHET
Vi sätter de högsta krav på säkerheten hos våra produkter. Därför genomför vi den säkerhetsprovning som krävs och ser till att uppfylla branschstandarder på alla aktuella marknader. Alla produkter är dessutom officiellt klassade t.ex. vad gäller kapsling. I både produktion och inköp arbetar vi med spårbarhet.