Nyheter / press

El-Björn är marknadsledande på tillfällig el i Skandinavien och vi expanderar på flera marknader i världen. Här läser du mer om hur vi arbetar och driver utvecklingen framåt på olika sätt.

Nyheter/press

Filter

El-Björn och Cabnet i samarbete om digitalisering av byggarbetsplatsen

2017-10-25

Anderstorp/Eskilstuna den 25 oktober 2017 – El-Björn och Cabnet har ingått ett samarbete för att tillsammans digitalisera byggbranschen. Genom uppkopplade system och lösningar bidrar detta till ökad produktivitet och minskad energianvändning på byggen.

Samarbete mellan El-Björn och Generac Mobile Products

2017-08-31

El-Björn AB och Generac Mobile Products har undertecknat ett samarbetsavtal för Sverige och Norge.

Vi lyfter samarbetet för fossilfria byggarbetsplatser

2017-08-29

Oslo är en av de städer som växer snabbast i Europa vilket även påverkar luftföroreningen - en fjärdedel av utsläppen kommer från byggtransporter. Till detta kommer utsläppen från själva byggarbetsplatserna, vilket ställer flera utmaningar på sin spets: Utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 procent till 2020 och Oslo ska vara helt fossilfritt till 2030.

Vi öppnar dörrarna till en spännande höst!

2017-08-28

Häng med oss och ta nästa steg mot en Hållbar framtid!

Samverkan ger hållbara lösningar!

2017-03-15

Samarbete, utbyte och utbildning – med avstamp i ett etablerat Lean-tänk ser El-Björn hela flödet med både kunder och leverantörer engagerade. Med ett övergripande synsätt sträcker de sig dessutom utanför den traditionella byggsektorn. – El-Björn sitter på en rejäl idébank om hur produkterna kan användas, konstaterar Jan ”Svasse” Svensson på Oskarshamns kärnkraftverk.

Priveq Investment säljer El-Björn till Connecting Capital

2016-11-16

Priveq Investment har, efter över fem år som huvudägare i El-Björn International AB, ingått avtal om att tillsammans med övriga delägare avyttra El-Björn till det svenska investeringsbolaget Connecting Capital.

NödBoj 230/20

2016-02-02

EBL NödBoj 230/20 är konstruerad för att bättre klara av den hårda och tuffa miljön som oftast finns på ett bygge

Belysningsmast Baselight-Byggd för tuffa utmaningar

2016-02-02

Baselight är en belysningsmast i den nya generationen, som utformats från grunden med värdefulla råd från yrkesmän inom räddningstjänster samt uthyrnings- och byggbranschen

TF 3EL

2016-02-02

Vi fyller på i vårt starka TVS program.

Prime-Design Sweden AB och El-Björn AB ingår samarbete kring produkten Baselight

2016-01-28

El-Björn kommer att vara vår Nordiska generalagent säger Prime-Designs VD Andrej Dahllöf. Vi är båda mycket glada åt detta samarbete och ser fram emot att kunna erbjuda marknaden en helt ny generation av smarta belysningsprodukter.