Gå tillbaka

El-Björn investerar i bioenergi för att stödja Byggbranschens klimatmål 2045

2021-05-04

El-Björns affärsområde bioenergi tar nu nästa steg i sin satsning för att bidra till en klimatneutral byggsektor. Årets första leverans av nya bioenergicentraler från samarbetspartnern Clean Burn AB har levererats och är nästa steg i en långsiktig satsning inom affärsområdet bioenergi.

Leverans av bioenergicentraler i Anderstorp.


Byggsektorn står inför utmaningen att ställa om mot en klimatneutral byggproduktion 2045 som innebär att reducera fossila bränslen, öka elektrifieringen och med stort fokus effektivisera resurs- och energiförbrukningen. En av utmaningarna är att nyttja rätt energislag till rätt ändamål och därefter arbeta med planering i ett tidigt skede för att skapa förutsättningar för energireduktion i genomförandeprocessen i byggproduktionen.

Genom ökat användande av alternativa energikällor såsom bioenergi till uppvärmning och torkprocessen under byggproduktionen, kan man frigöra elektricitet till ny förbrukare i det ökande elektrifieringsbehovet vi står inför och samtidigt använda ett energislag med låg CO2 påverkan. På så sätt kan man möta branschens- och de nationella kraven om en klimatneutral byggsektor 2045.

Daniel Segerqvist, Försäljningschef för El-Björn koncernen, berättar mer om affärsområdet bioenergi och hur konceptet stödjer El-Björns arbete med att bidra till byggbranschens färdplan mot en klimatneutral byggsektor 2045.

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsarbete på El-Björn där vi har stort fokus att bidra till våra kunders, slutanvändares och kravställares framtida utmaningar att möta en hållbar byggproduktion med låg CO2 påverkan och ökad konkurrenskraft. Vi gör detta genom att samverka i utvecklingsprojekt samt att succesivt bredda vårt erbjudande med nya affärskoncept och affärsmodeller. Affärsområdet bioenergi är ett resultat av detta där vi har en långsiktig plan att sätta konceptet och utveckla affärerna på våra nordiska marknader. Redan vid årsskiftet kommer branschen möta nya krav med klimatdeklarationer i Sverige och ett förbud för fossilbränslen i Norge. Kraven att kunna redovisa och reducera klimatpåverkan i byggproduktionen kommer snabbt och vi vill i ett tidigt skede kunna stödja branschen. Vårt koncept är enkelt och bygger på att vi tillhandahåller bioenergi för tillfälligt behov till byggvärme och torkprocessen.

Vi går stärkta ur vår första säsong i Sverige 20/21 med de projekt vi genomfört. Där har vi med framgång reducerat CO2 utsläpp, levererat en stabil och säker leverans av varmvatten med våra pelletscentraler till byggvärme och torkprocessen. Nu tar vi nästa steg och förbereder oss för att utveckla affären till nästa säsong med fler anläggningar och uppstart även i Norge och Finland.

Leveransen av ytterligare panncentraler från Clean Burn AB är ett första steg för att säkra kapacitet och öka våra förutsättningar inför framtiden. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med vår partner Clean Burn AB, där vi tillsammans skapar marknadens bästa bioenergikoncept för temporärt användande, med tredjeparts certifieringar, ECO design godkännande och ett standardiserat arbetssätt baserat på stor kunskap och lång erfarenhet.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Segerqvist
076-1174795