Gå tillbaka

El-Björn välkomnar ett ökat klimatfokus i branschen

2021-03-26

El-Björn välkomnar ett ökat klimatfokus i branschen.

Vägledning för kartläggning och beräkning av byggbranschens klimatutsläpp är äntligen här.

1 januari 2022 träder kravet på klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Som ett led i att byggsektorn ska bli klimatneutral 2045 skärps kraven för byggproduktionens klimatavtryck genom klimatdeklaration 2022-01-01. Byggbranschen står för 21% av Sveriges totala klimat utsläpp och potentialen är stor att kraftigt reducera utsläppen. Branschen har nu genom färdplansarbetet tagit fram ”vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp” vilket är ett stöd för aktörer i värdekedjan att påbörja sitt kartläggnings och miljöpolicy arbete mot att nå en klimatneutral byggsektor 2045 och att anpassa sig till Klimatdeklarationens innebörd.

Vi välkomnar en ökad kravställning för reducerade utsläpp och ser positivt på den vägledning som nu är framtagen. Som leverantör till branschen har vi på El-Björn haft byggproduktionens energiförbrukning i fokus under en längre tid och är redo att stödja energiförändringsarbetets olika faser. Energislöserierna är stora under byggproduktionen och genom ett ökat fokus är vi övertygade om att man snabbt kan reducera förbrukningen. Under det senaste året har vi ingått i en rad olika samverkansprojekt i branschen och kan konstatera att behovet av kartläggning är nödvändig för att skapa insikt om den verkliga förbrukningen och ta tag i slöseriet. Bara genom ökad fokusering, standardiserat arbetssätt och metod i kombination med befintlig teknik har vi uppnått stora besparingar, säger Christian Harström som är ansvarig för sortiment- och affärsutveckling på El-Björn. Under 2021 ser vi fram emot att fortsätta samverka för att implementera standardiserade arbetssätt genom metodtänk i tidiga planeringsskeden och tillföra ny teknik ihop med kunskap för att följa och verifiera processen. Vi håller just nu på att utvärdera våra samverkansprojekt för 2020 där vi under våren kommer att presentera vad vi uppnått och jag kan redan nu konstatera stora besparingar, ökad kvalitet och minskad klimatpåverkan, avslutar Christian.