Gå tillbaka

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

2018-05-16

Vi har nyligen blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. De nya standarderna innebär att vi uppfyller krav inom bland annat strategi, ledarskap, riskhantering, hållbar och miljöanpassad utveckling samt socialt ansvarstagande som genomsyrar hela bolaget.