Gå tillbaka

Samverkan ger hållbara lösningar!

2017-03-15

En av El-Björns större industrikunder genom åren är OKG AB och deras kärnkraftverk på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. OKG - ursprungligen Oskarshamnsverkets Kraftgrupp - driver här en verksamhet med cirka 900 anställda där det råder oerhörda säkerhetskrav. Det vet El-Björns säljare Thomas Palmqvist, som har varit där många gånger.

- Det är extremt höga krav på ordning och reda, det märker du redan vid inpassagen, berättar Thomas. Redan från första metern på området ser du att allt har sin givna plats.

Thomas är på besök för att träffa Magnus Helleblad och Jan "Svasse" Svensson som arbetar med el-underhållet på anläggningen. De ansvarar med andra ord för underhållet på en anläggning som producerar mycket av den el du och jag dagligen har tillgång till i hem och vardag. Vi tar den för givet, men här är ansvaret högst påtagligt.

- All utrustning måste fungera som den ska vid våra underhållsarbeten, det finns egentligen inga alternativ, säger Magnus. Vi måste ha en hög kvalitet på alla produkter och skulle olyckan trots allt vara framme så måste supporten snabbt finnas till hands.

Stämningen är trots detta avslappnad i elverkstadens fräscha lokaler på OKG där de flesta verkar ha nära till skratt. Tryggheten i att både känna och känna förtroende för varandra gör naturligtvis sitt till och ur ett Lean-perspektiv är ett nära kunskaps- och erfarenhetsutbyte något som El-Björn aktivt jobbar för. Ett sätt att bygga detta är El-Björn Academy, en utbildning som både Magnus och Jan har gått.

- Den har helt klart gjort att vi känner oss tryggare med El-Björns produkter, säger Jan. Det gav oss tillfälle till både teoretisk kunskap och att skruva på grejerna tillsammans med El-Björns egna killar.

Förtroendet har lett till ett nära samarbete och dessutom med flera parter, för i processen ingår ofta grossisten Selga i Kalmar med Göran Thornberg - som för övrigt även han har gått utbildningen El-Björn Academy. Normalt börjar samarbetsprocessen med en idé från el-avdelningen på OKG som blir till ett samtal till Thomas, som i sin tur kontaktar El-Björns konstruktör Claes Gustavsson. Ibland tar OKG själva kontakt med Claes och diskuterar direkt med honom.

- Magnus, jag eller de andra killarna på verkstaden bollar sedan idéerna med El-Björn tills vi landar i en bra lösning, säger Svasse. Sedan hjälper Selga till med affären så att vi får våra kundanpassade produkter direkt till kärnkraftverket.

Processen fungerar klockrent enligt Thomas och lyfter fram kontakten mellan Göran på Selga, killarna på OKG och El-Björn som ett otroligt smidigt sätt att lösa affärerna på bästa sätt.

- El-Björns närvaro på marknaden med alla sina produkter gör att de sitter på en rejäl bank med idéer om hur dessa produkter kan användas, fortsätter Svasse. Det är inte alla som tänker på det, men det är bland annat därför som direktkontakten mellan oss är viktig.

Produktsortimentet för tillfälliga lösningar vänder sig i första hand till byggsektorn men produkterna passar naturligtvis även till andra underhållsavdelningar inom industri- och fastighetsområdet. Thomas nämner exempelvis de byggcentraler som normalt används vid byggarbetsplatser men som fungerar utmärkt vid de årliga planerade stoppen liksom övriga underhållsarbeten som ständigt pågår på en arbetsplats som OKGs.

Just detta besök gällde el-centraler placerade i en kulvert på fabriksområdet för att styra värmefläktar och mötet ledde till att anpassade centraler i rostfritt monterades. Dessutom kom en ny typ av elvärmefläkt till användning, då behovet var att "kasta" den uppvärmda luften så långt som möjligt. Det blev också en positiv effekt för miljön eftersom de kunde gå från 9kW- eller 6kW-fläktar till 3kW-fläktar - och det handlade trots allt om 20-25 stycken.

- Det är ju inte så att det saknas ström på OKG, avslutar Thomas med ett leende, men det är viktigt att ha med sig tankarna på miljön i alla aspekter.

Slutresultatet blev inte bara en energibesparing utan dessutom fläktar med längre livslängd och lägre servicebehov. Som alla närvarande redan konstaterat: Det är i samverkan och nära  samarbete som de bästa lösningarna kommer fram!