Fjärrvärmecentral TFUC

Gå tillbaka

Telakkaranta i Helsingfors- Fjärrvärmecentral TFUC

Vid stora byggnations- och renoveringsprojekt krävs det många olika specialsystem, och ett av dessa är systemet för uppvärmning av byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen Telakkaranta i Helsingfors valde man bort traditionella, mobila elektriska och oljeuppvärmda lösningar förhållandevis tidigt i konstruktionsfasen. Valet föll istället på att använda det redan befintliga rörsystemet för fjärrvärme och fjärrkyla.

Enligt platschefen Oskari Manninen från Skanska har lösningen som planerades och levererades i ett samarbete mellan El-Björn och Skanska Konevuokraus visat sig fungera mycket bra.

Andra fördelar med fjärrvärme är att det är en mycket miljövänlig och energieffektiv lösning. Systemet har fjärrövervakning dygnet runt, året om och skickar omedelbart en varning vid eventuella avbrott eller avvikelser. Fjärrvärmens lägre pris per kilowattimma ger också avsevärda besparingar.

Enligt El-Björns områdeschef Michael Thors är Telakkaranta ett bra exempel på de fördelar man kan uppnå med fjärrvärme på byggarbetsplatser när den kombineras med smarta besparingar och larmteknik.

Med EB Connect kan du spara mycket tack vare fjärranslutning, vilket säkerställer hög verkningsgrad och maximalt effektiv användning av fjärrvärme.