Kraft

Kabel

Kablar tillverkade i mindre stöldbenäget material vilket minskar stölder och kostander för driftstopp på arbetsplastsen. Den låga vikten gör kablarna mer lätthanterliga och har därmed även stor påverkan på den enskildes arbetsmiljö, vid förläggning och hantering på byggarbetsplatsen eller hos maskinuthyraren.