Typnummernyckel

Typnummernyckel för byggcentraler

1. Beteckning enligt system El-Björn, se förklaring nedan.
Obligatoriskt mellanslag.
2. Märkström i Ampere.
3. Extrabeteckning, beskriver ev. utförande eller kapslingstyper.
4. Märkspänning, avser huvudspänning/systemspänning/”mellan faser” i volt. Utelämnas normalt vid 400V. Transformatorer specificeras med primär och sekundär spänning(ar), separerade med – (ex. 400-230-48 avser 400V in och 230V och 48V ut). Används märkspänning skall det föregås av mellanslag.
Obligatoriskt snedstreck
5. * Antal fasta utgångar ≤125A.
6. * Antal fasta utgångar >125A.
Obligatoriskt snedstreck
Grupp 7 – 10 föregås av parantes om den inte är tom.
7. * Antal uttag av typ CEE enfas 16A
8. * Antal uttag av typ CEE enfas 32A
9. * Antal uttag av typ CEE enfas 63A
10. * Antal uttag av typ CEE enfas 125A
Grupp 7 – 10 avslutas med parantes om den inta är tom.
11. * Antal uttag av typ schuko.
12. * Antal uttag av typ CEE trefas 16A.
13. * Antal uttag av typ CEE trefas 32A.
14. * Antal uttag av typ CEE trefas 63A.
15. * Antal uttag av typ CEE trefas 125A.
Grupp 16 – 19 föregås av ett bindestreck om den inte är tom.
16. * Antal jordfelsbrytare ≤30mA.
17. * Antal jordfelsbrytare >300mA
18. * Antal jordfelsbrytare >30mA och ≤300mA.
19. * Antal jordfelsbrytare/jordfelsrelä med variabel inställning.
20. Kopplingsstandard, EN avser att alla uttag ≤32A föregås av 30mA jordfelsbrytare. Föregås av mellanslag om den inte är tom.
21. Ev. ytterligare fritext för beskrivning av central, se förklaring nedan.
22. Landsutförande, avser vilket land som produkten är anpassad till vad gäller språk, dekaler, ritningar och nationella standarder, tex. mätarcentraler och uttag typ schuko. Bortsett från språk på ev. dekaler kan centralen vara användbar även i andra länder! Är artikeln helt landsoberoende avseende utförande och språk på dekaler/instruktioner utelämnas landsutförandet. Kan kombineras med flera språk. Är då utan mellanslag mellan språken (tex. SEFI). Som beteckning används standardiserade nationalitetsbeteckningar enl. ISO 3166-1, se exempel nedan. Föregås av mellanslag om den inte är tom.

System El-Björn

1. System El-Björn (baserat på SS-EN 61 439-4)

U Uttagscentral
Byggplatscentral med en inmatningsenhet av typ intag/stickpropp och utmatningsenhet(er) bestående av uttag för stickproppsanslutning.

SF Slutfördelningscentral
Byggplatscentral med inmatningsenhet för direkt kabelanslutning och utmatningsenhet(er) bestående av uttag för stickproppsanslutning.

F Fördelningscentral
Byggplatscentral med inmatningsenhet för direkt kabelanslutning och utmatningsenhet(er) för direkt kabelanslutning.

Z Inmatnings- och mätningscentral
Byggplatscentral med inmatningsenhet och mätanordning. Utan tilläggsbeteckning avses en utmatningsenhet för direkt kabelanslutning.

T Transformatorcentral
Byggplatscentral en inmatningsenhet och transformator.

UF Uttagscentral för fast installation.
Central med inmatningsenhet för direkt kabelanslutning och utmatningsenhet(er) bestående av direkta kabelanslutningar och/eller av uttag för stickproppsanslutning.

Alfa-II Marin-/Campingstolpe
Stolpe med inmatningsenhet för direktkabelanslutning och utmatningsenhet(er) bestående av uttag för stickproppsanslutning och/eller av direkta kabelanslutningar.

Centraltyperna kan kombineras till exempelvis FSF, ZF, ZFSF, TU, TUF.
Som kompletterande information används främst centralens märkström eller kapslingstyp. Utan tilläggsbeteckning avses en utmatningsenhet.

 

3. Kapslingsvarianter

BCS Byggcentral modulsystem, om det står ett E framför innebär det att
inkommande är effektbrytare och står det GE så innebär det att det
är ett gavelskåp med inkommande effektbrytare (oftast på huvud
central 400A – 800A).
BCM Byggcentral NO (mjukledarcentral)
CS/CM Under-/Fördelningscentral
Mini/Midi/Maxi Elväska, tillägg BL innebär belysningscentral och CO innebär
containercentral.
MASA Trappcentral
S1/P1/P2/P3/P4/P5 Fördelningscentral GB
HSD/HSS/HSM Huvudcentral NO
RXS/RM/RL Industricentral rostfri
IS/IM/IL Industricentral lackadplåt
II Industricentral plast Idé
IE Industricentral plast Ensto
P1S/P2S Uttagscentral GB / Industricentral
BI Bodintagslåda
CO Containercentral i plåt
GF/GP/GPI Grenlåda

 

21. Förklaringar fritext

C Astrour/Kopplingsur
R Skymningsrelä/Ljusrelä
K Kontaktor
H Värme
Z Undermätning
T Testplugg (GB)
IP65 Kapslingsklass IP65 (Dammtät och skyddad mot spolande vatten från munstycke).
IPX6 Kapslingsklass IPX6 (Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö).
4P 400V centraler med brytning på nollan.

 

22. Landskoder (baserat på ISO 3166-1)

SE Sverige PL Polen
NO Norge EE Estland
FI Finland (ink Åland) LT Litauen
DK Danmark LV Lettland
IS Island ES Spanien
FR Frankrike AT Österrike
CH Schweiz DE Tyskland
NL Nederländerna BE Belgien
GB Storbrittanien CZ Tjeckien