Kraft

Obestyckade skåp med mätning

BCS 900-Z160E - Obestyckat skåp med mätning

BCS 900-Z160E - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB14491

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Gavelmonterat mätarskåp. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Dörr har trekantslås.

BCS 700-Z250E SE - Obestyckat skåp med mätning

BCS 700-Z250E SE - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12813

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Gavelmonterat mätarskåp. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Dörr har trekantslås.

BCS 900-Z250E SE - Obestyckat skåp med mätning

BCS 900-Z250E SE - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12812

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Gavelmonterat mätarskåp. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.

BCS 1100-Z250E SEFI - Obestyckat skåp med mätning

BCS 1100-Z250E SEFI - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12739

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Gavelmonterat mätarskåp. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.

BCS 1100-Z400GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

BCS 1100-Z400GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12723

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med lastbrytare komb. med strömtrafoinsats. Separata gavelmonterade skåp för mätning och inmatning. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.

BCS 1300-Z400GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

BCS 1300-Z400GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12722

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med lastbrytare komb. med strömtrafoinsats. Separata gavelmonterade skåp för mätning och inmatning. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.

BCS 1100-Z630GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

BCS 1100-Z630GE SEFI - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12719

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Separata gavelmonterade skåp för mätning och inmatning. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.

BCS 1300-Z630GE SE - Obestyckat skåp med mätning

BCS 1300-Z630GE SE - Obestyckat skåp med mätning

Art.nr. EB12708

Byggcentral med skenpaket, jord och nollskenor monterade. Utrustad med effektbrytare komb. med strömtrafoinsats. Separata gavelmonterade skåp för mätning och inmatning. Levereras med förbindelsebleck för 4- eller 5-ledarsystem. Vänster dörr har trekantslås, höger dörr vredlås.