Shop

Shop

Kraft

Ljus

Klimat

Torkrum

Connect

El-Björn Outlet

Klimat

TF 50HWI - TF 50HWI

E8726439

Jämnt fördelat luftflöde Enkelt att kanalansluta eller ansluta till ljud-baffel Hjul som klarar ojämnheter och grus på ett mycket bra sätt Maskinen ansluts uppifrån vilket gör att inga slangar korsas på golvet Mycket enkelt att byta vattenbatteri vid driftstörning Dold rumstermostat medför att maskinen kan förinställas på en given rumstemperatur Enkelt filterbyte. Både G4 och F7 filter kan användas. Mycket energieffektiv fläkt Ingen fasvändare behövs då maskinen alltid kopplar rätt fasväg Vattenrör och el-komponenter ligger infällda och skyddade i maskinen EC fläkten ger ett luftflöde på 3 900m3 Potentiometern gör att man kan reglera luftflöde och tryck Maskinen är S märkt, klassad som rumsuppvärmare samt CE deklarerad Klarar att värma upp ytor upp till 1000m2