Shop

Shop

Stativ

A 75 - Benstativ

E8745023

Ställningen är förberedd med hål för tippskyddsförankring Höjden är anpassad för montering av El-Björns rörsystem