Klimat

Fjärrvärmecentral

TFUC 200 OUMAN - Mobil fjärrvärmecentral analog 50-200 kW

TFUC 200 OUMAN - Mobil fjärrvärmecentral analog 50-200 kW

Art.nr. EB14403

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Produkten är ej uppkopplingsbar. Mer information finns i PDF filen.

TFUC 200 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 50-200 kW

TFUC 200 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 50-200 kW

Art.nr. EB16230

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.

TFUC 200 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC golvvärme 50-200 kW

TFUC 200 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC golvvärme 50-200 kW

Art.nr. EB16231

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Delat chassi primär och sekundärsida. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.

TFUC 400D EBC SE/FI - Mobil fjärrvärmecentral EBC 200-400 kW

TFUC 400D EBC SE/FI - Mobil fjärrvärmecentral EBC 200-400 kW

Art.nr. EB16232

TFUC 400D EBC - Mobil fjärrvärmecentral 200-400 kW En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Delat chassi primär och sekundärsida. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.

TFUC 800 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 250-800 kW

TFUC 800 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 250-800 kW

Art.nr. EB16234

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.

TFUC 1600 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 800-1600 kW

TFUC 1600 EBC - Mobil fjärrvärmecentral EBC 800-1600 kW

Art.nr. EB16236

En fjärrvärmecentral för tillfälligt bruk i byggprojekt eller vid utbyte av befintliga fjärrvärmecentraler. Tillverkade för att uppfylla hela Nordens tekniska krav. Robust pulverlackad konstruktion försedd med hjul för enkla förflyttningar. Primärsida ansluts med flänsar, sekundärsida är försedd med snabbkopplingar. Delat chassi primär och sekundärsida. Som tillval kan produkten kopplas upp mot internet för att kunna styra, övervaka, larma och skapa rapporter.