Globala målen

Globala målen

Bygg- och fastighetssektorn står inför en stor omställning för att uppnå branschens färdplan om klimatneutralitet till år 2045. El-Björn AB har antagit utmaningen och har flera lösningar som påskyndar branschens arbete mot målet. Samtidigt jobbar vi på El-Björn för att minimera vårt eget avtryck på människor och miljö. Vi gör mycket bra redan idag men vi strävar alltid efter att bli bättre – läs mer om vårt arbete nedan.

El-Björns bidrag till FN:s globala mål

El-Björn AB har identifierat fem globala mål som vi har störst möjlighet att bidra till genom vår verksamhet och erbjudanden.

 • Nummer 7, Hållbar energi för alla.
  Våra produkter säkerställer att förnybar energi och rena bränslen används i byggprocessen.
 • Nummer 9, Hållbar industri, innovation och infrastruktur.
  Vår produktion i småländska Anderstorp präglas av en inkluderande, trivsam och säker arbetsmiljö. Där använder vi förnybar energi i tillverkningsprocessen och arbetar ständigt med effektiviseringar. 
 • Nummer 11, Hållbara städer och samhällen.
  Hållbar stadsutveckling kräver hållbart byggande. El-Björns produkter och tjänster är ett starkt bidrag till mål nr 11.
 • Nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion.
  El-Björn AB:s verksamhet bygger på kvalitet och ansvarstagande. Vi verkar för att göra vår affärsmodell så cirkulär som möjligt för att minimera avfallsströmmarna och är vårt bidrag till mål nr 12.

 • Nummer 13,  Bekämpa klimatförändringarna
  Våra produkter fasar ut fossila bränslen i byggprocessen när de används.