Tjänster

Tjänster

Koppla upp dina produkter eller komplette system ur El-Björns sortiment mot El-Björn Connect, för att öka förutsättningarna för en förbättrad planering, förebyggande åtgärder, minskad energiåtgång och lägre totalkostnad som resultat.

Inom de olika tjänsterna får man tillgång till b.la:

-    Kvalitets- och driftrapporter
-    Process styrning online
-    Process information loggning
-    Övervakning och larm funktioner

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om El-Björn Connect.

Till kontakt

Klicka här för att logga in på El-Björn Connect