TFUC

Övervakning, larm och styrning av mobila Fjärrvärmecentraler

Med El-Björn Connect TFUC erbjuds en flexibel, säker och bred lösning för övervakning, kontroll och larmhantering. Du har full tillgång till alla mätvärden direkta din dator eller smartphone. Du får även larm från din anläggning. Larma på till exempel temperatur, delta T, lågt tryck eller strömavbrott- Värmen på en byggarbetsplats är ofta påslagen. Oavsett om det behövs eller inte, och även om dörrar och portar står på vid gavel.

Anläggningen använder mer energi än vad som behövs då styrning och övervakning saknas. Med El-Björns värmestyrning för byggarbetsplatsen tillför du smart styrning, säkerställer att temperaturen är rätt och minskar energianvändningen. Alla inställningar kan ske via webbläsare eller direkt i fjärrvärmecentralen. Du kan även mäta och logga till exempel temperatur, tryck och delta T för tydlig visualisering i din smartphone eller genom överskådliga rapporter till din mail, SMS eller röstmeddelande. Tack vare den centraliserade tjänsten behövs ingen speciell mjukvara eller server. Systemet är förprogrammerat så att den fungerar så snart den slås på.

Säkerställ kvaliten med TFUC

Fjärrvärmecentralerna är utvecklade för tillfälliga värmesystem, och standardiserade plattformar säkerställer kvalitet i alla funktioner. Det unika styr- och övervakningssystemet hjälper dig att utnyttja din energi på bästa sätt och på så vis kan du minska dina kostnader. Du kan styra centralerna på en integrerad skärm, eller på distans via dator eller smartphone. Larm finns för alla kritiska funktioner.

Funktioner med TFUC

- Yttertemperatur - Sekundär Framledningstemp VS1-GT1 - Sektundär Returtemp VS1-GT1 - Delta T primär - Primär Framledningstemp VP-GT1 - Primär Returtemp VP-GT2 - Delta T sekundär - Förbrukat antal kWh - Effektuttag i realtid - Auto/man styrning av ställdon - Auto/man styrning av pumpflöde - Systemtryck - Differenstryck smutsfilter - Larm på förvalda värden - STD rapporter för uppföljning och dokumentation

Nytta och fördelar

  • Flexibelt - Styra på schema, närvaro eller sensorer
  • Distansövervakning - Larm och signaler om driftstörning och fel
  • Olika kanaler - Larm via mail, SMS eller direkt till larmcentral
  • Uppkopplat - Kommunicering och programmering på distans
  • Säkert - Inga risker för intrång, redundant driftmiljö
  • Enkel integration
  • Utvecklat för utsatta miljöer
  • Multifunktion visualisering och data export